Płyty krzemianowo – wapniowe

Płyty krzemianowo-wapniowe to produkty izolacyjne na bazie krzemianu wapnia charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mechaniczną i wysoką termiczną stabilnością. Są wytrzymałe na ściskanie i odporne na działanie gazów redukujących, takich jak H2, CO, CH4, NH3, N2. Płyty krzemianowo-wapniowe posiadają kapilarną strukturę, która umożliwia wchłonięcie wody- właściwości produktu nie ulegają jednak zmianie po jego wysuszeniu. Są nieszkodliwe dla zdrowia i zostały zakwalifikowany jako produkt budowlany przyjazny dla środowiska, usuwany podobnie jak gruz budowlany. Znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu, np. przy budowie kominków, pieców, suszarni, w przemyśle cementowym i petrochemicznym jako klasyczny materiał izolacyjny.

Właściwości:

  • odporność na ciągłe obciążenie temp. 1000°C
  • dobre właściwości izolujące
  • wysoka odporność na ściskanie i zginanie
  • wysoka stabilność termiczna
  • niski ciężar właściwy
  • odporność na zużycie
  • odporność na działanie gazów ochronnych
  • przyjazne dla środowiska, nieszkodliwe dla zdrowia
  • łatwe w obróbce
  • szeroki wybór formatów, stabilność wymiarów.
Parametry techniczne
Temperatura klasyfikacyjna 1000°C
Ciężar właściwy (+/- 10%)
DIN EN 1094-4
220-250 kg/m3
Porowatość DIN EN 1094-4 ca. 90%
Wytrzymałość na ściskanie
EN 1094-4
1,8 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 12h
EN 1094-6 po 12h
750°C: 1,2 MPa
900°C: 1,0 MPa
Pojemność cieplna właściwa 0,8-1,2 kJ/kgK
Rozszerzalność liniowa
EN 1094-6 po 12h
1000°C: -1,5%
Wartość pH ok. 10
Przewodność cieplna λ 200°C 0,08 %
400°C 0,10 %
600°C 0,12 %
800°C 0,15 %
Wymiary płyt 300 x 600, 500 x 1000, 600 x 1000, 500 x 1250, 1000 x 1250 mm
Grubości płyt 25, 30, 40, 50, 65, 70, 100 mm