Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wp-content/themes/shopkit/framework/class-theme.php on line 105
Dotacje – Norgpol

Dotacje

Firma Norgpol w ramach: Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizuje Projekt “Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych”

Cel projektu:
Produkcja wysokoefektywnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych.

Koszt realizacji projektu 8 365 992,60 PLN

 

Projekt pt. Budowa centrum badawczo-rozwojowego w firmie „NORGPOL” celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami do pieców przemysłowych” realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0044/17-00 podpisaną w dniu 8 grudnia 2017 roku wynosi 9 729 854,65 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) z czego maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 011 128,93 zł (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze.

Celem realizacji projektu jest budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego w miejscowości Ryki woj. lubelskie.


Postęp prac (maj 2020)

Sfinalizowano:

  1. Zakup działki o łącznej powierzchni 2,47 ha przy ulicy Przemysłowej w Rykach – 13.03.2018
  2. Projekt budowlany zlecony firmie F-11 z Krakowa
  3. Prace porządkowe na działce
  4. Wybór wykonawcy prac budowlanych w oparciu o zasadę konkurencyjności – firma UNIMARK Sp. z o.o.
  5. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 348.2018 z dnia 01.10.2018
  6. Roboty budowlane – Prace przygotowawcze na terenie budowy.
  7. Roboty budowlane stanu “0” budynek A1 i A2.
  8. Roboty budowlane budynku A1 i A2

W toku:

  1. Roboty budowlane – szyby windowe, płyty stropowe, attyka.

Projekt II pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych pieców do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych”

realizowany w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umową o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-06-0022/18-00 podpisana w dniu 14 grudnia 2018 roku – maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 3 711 134,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote i zero groszy).

Projekt polega na uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego. Budowa nowego zakładu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania jakim są opracowane w firmie piece do topienia aluminium i innych metali nieżelaznych. Inwestycja polegać będzie na budowie nowej hali produkcyjnej oraz zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń stanowiących kompletną linię produkcji pieców. Budowa hali produkcyjno-magazynowej  realizowana jest od 02.10.2018 a planowane zakończenie realizacji projektu obejmujące jej wyposażenie w maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia produkcji pieców to marzec 2020 roku.


Projekt pt.: Bezpieczne szkło płaskie laminowane żywicą utwardzalną UV jako innowacyjny materiał do zastosowań budowlanych firmy NORGPOL Czerwiński S. J zgłoszonego do dofinasowania w ramach działań 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2012, Pomoc zwrotna Konkurencyjności nr RPLU.03.07.00-i.01-0-01/18. ” , realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.03.07.00-06-0001/19-00 podpisaną w dniu 30 sierpień  2019 roku wynosi 3 514 110,00 PLN (słownie trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto dziesięć złotych 00/100)

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wyników własnych prac badawczo- rozwojowych i uruchomienie produkcji bezpiecznego szkła płaskiego laminowanego żywicą utwardzalną. Projekt związany będzie ze zwiększeniem zatrudnienia.