Płyty ciężki krzemian wapnia

Ciężki krzemian wapnia to niezawierający azbestu i kwarcu wysokotemperaturowy materiał izolacyjny z grupy gęstych krzemianów wapnia. Jest poddany wstępnej obróbce termicznej stąd jego wymiary nie ulegają zmianie. Dodatkowe wzmocnienie matrix zapobiega powstawaniu rys i podwyższa odporność na szok termiczny. Podczas bezpośredniego kontaktu z płynnymi metalami nieżelaznymi nie jest przez nie powlekany. Produkt podatny do obróbki i jednocześnie odporny mechanicznie co pozwala uzyskać z płyty skomplikowane kształty. Płyty w dużych formatach zachowują stabilność wymiarów i znajdują zastosowanie przy budowie maszyn, pieców i instalacji przemysłowych również tam gdzie występuje bezpośredni kontakt z płynnymi metalami nieżelaznymi. Ponadto w różnorodnych instalacjach odlewniczych jako produkt ceramiczny i ogniotrwały do izolacji, transportu i kontroli podczas odlewania i rozprowadzania płynnych metali.

Właściwości:

  • odporność na ciągłe obciążenie temp. 1000°C;
  • dobre właściwości izolujące;
  • wysoka odporność na szok termiczny;
  • wysoka odporność na ściskanie, zginanie;
  • wysoka stabilność termiczna;
  • odporność na zużycie;
  • odporność na działanie powłok ochronnych (azotek boru, grafit);
  • niepokrywa się płynnymi metalami nieżelaznymi;
  • nieszkodliwe dla zdrowia (nie zawiera kwarcu i azbestu);
  • jednolita gęstość, stabilność wymiarów.

Płyty ciężki krzemian wapnia – parametry techniczne