Obrazek dekoracyjny
 • Thumbnail of

Płyty ciężki krzemian wapnia

Ciężki krzemian wapnia to niezawierający azbestu i kwarcu wysokotemperaturowy materiał izolacyjny z grupy gęstych krzemianów wapnia. Jest poddany wstępnej obróbce termicznej stąd jego wymiary nie ulegają zmianie. Dodatkowe wzmocnienie matrix zapobiega powstawaniu rys i podwyższa odporność na szok termiczny. Podczas bezpośredniego kontaktu z płynnymi metalami nieżelaznymi nie jest przez nie powlekany. Produkt podatny do obróbki i jednocześnie odporny mechanicznie co pozwala uzyskać z płyty skomplikowane kształty. Płyty w dużych formatach zachowują stabilność wymiarów i znajdują zastosowanie przy budowie maszyn, pieców i instalacji przemysłowych również tam gdzie występuje bezpośredni kontakt z płynnymi metalami nieżelaznymi. Ponadto w różnorodnych instalacjach odlewniczych jako produkt ceramiczny i ogniotrwały do izolacji, transportu i kontroli podczas odlewania i rozprowadzania płynnych metali.

Właściwości:

 • odporność na ciągłe obciążenie temp. 1000°C;
 • dobre właściwości izolujące;
 • wysoka odporność na szok termiczny;
 • wysoka odporność na ściskanie, zginanie;
 • wysoka stabilność termiczna;
 • odporność na zużycie;
 • odporność na działanie powłok ochronnych (azotek boru, grafit);
 • niepokrywa się płynnymi metalami nieżelaznymi;
 • nieszkodliwe dla zdrowia (nie zawiera kwarcu i azbestu);
 • jednolita gęstość, stabilność wymiarów.
Parametry techniczne
Temperatura klasyfikacyjna1000 0C
Ciężar właściwy (+/- 10%) DIN EN 1094-4450 kg/m3
Porowatość DIN EN 1094-4ca. 68 %
Wytrzymałość na ściskanie8 MPa
Wytrzymałość na zginanie5 MPa
Skurczliwość po 12 h długość, szerokość/ grubość750 0C0,05/0,2 %
1000 0C0,18/0,6 %
Pojemność cieplna właściwa0,8-1,2 kJ/kgK
Straty żarzenia1-1,5 %
Analiza chemicznaCaO, MgO, Al2O3 RxOy (R= Fe, ti, K, Na)97,5-98  % 1 %
Współczynnik rozszerzalności cieplnej w 900 0C5,7*10-6 m/mK
Przewodność cieplna λ400 0C0,21 W/mK
600 0C0,23 W/mK
Wymiary płyt600 x 1200 mm
Grubości płyt50 mm

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego