Włókna bazaltowe 650°C

Taśma bazaltowa wykonana jest z wysokiej jakości przędzy bazaltowej skręcanej pod wysokim ciśnieniem. Powstały w ten sposób produkt jest niepalny i odporny na temperatury do 650°C. Taśmy bazaltowe są odporne na większość kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników. Stosowane jako wszelkiego rodzaju izolacja i ochrona termiczna. Taśmy do osłony przewodów przemysłowych, kabli, rur i węży oraz jako klasyczne uszczelki termoizolacyjne. Tkaniny znajdują zastosowanie do izolacji cieplnych rurociągów, urządzeń morskich, dylatacji i jako materiał do dalszej obróbki, np. do szycia kompensatorów.

Właściwości:
odporność na ciągłe obciążenie temp. 650°C;
niski współczynnik przewodności cieplnej (<0,035W/mK);
antykorozyjność;
wysoka filtracyjność i przyswajalność na kurz;
odporność na promieniowanie UV;
nieszkodliwa dla ludzi i środowiska;
idealny zamiennik wyrobów azbestowych.


Włókna bazaltowe 650°C – parametry techniczne