VPI

Korzyścią systemu izolacji VPI jest to, że można jednym rodzajem taśmy wykonać w sposób ciągły izolację części prostej oraz czół cewek. Cogebi oferuje taśmy VPI zawierające papier mikowy Cogemica i nośnik szkalny lub folię poliestrową. Niektóre taśmy zawierają specjalny poliestrowy filc.
Cogebi oferuje taśmy VPI z (ASR) lub bez (R) akceleratora.

Materiały dla wielozwojowych cewek:
Izolacja przewodów (prętów) – izolacja zwojowa:
Kalastik: 45.000, 45.001, 45.002, 45.003, 45.030,Konsolidacja przewodów
Eltracord: 70.000, 70.001
Remikakit: 35.000, 35.004
Relanex: 45.018
Cogemica VPI – taśma 609 ASR, 16 – 24N, 18 – 24, 16 – 34
Cogemica VPI – taśma 609 ASR, 16 – 30 (do 13,8kV)
Cogemica VPI – taśma 608 ASR, 16 – 44, 16 – 60
Cogemica VPI – taśma 609 R16 – 24, 18 – 24, 18 – 34, 18 – 34A
Cogemica VPI – taśma 609 R16 – 30, 16 – 30R
Cogemica VPI – taśma 609 R12 – 24
Cogemica VPI – taśma 609 R16 – 44A, 16 – 50

Ochrona przed wyładowaniami koronowymi
Eltacarb 73.000

Taśmy ochronne:
Eltaseal 77.000, 77.001

Lista materiałów do uzbrojenia prętów Roebla:
Izolacja przewodów (prętów)
Standardowy drut emaliowany pokryty włóknem szklanym

Konsolidacja przewodów:
Eltapreg: 75.001
Eltracord: 70.000
Remikakit: 35.000
Relanex: 45.018
Cogemica VPI – taśma 609 ASR, 16 – 24N, 18 – 24, 16 – 34
Cogemica VPI – taśma 609 ASR, 16 – 30 (do 13,8kV)
Cogemica VPI – taśma 609 R16 – 24, 18 – 24, 18 – 34, 18 – 34A
Cogemica VPI – taśma 609 R16 – 30 (do 13,8 kV)

Ochrona przed wyładowaniami koronowymi
Eltacarb 73.000

Taśmy ochronne:
Eltaseal 77.000, 77.001