Tygle odlewnicze typu BP

*do piecy przechylnych dostępne z wcięciem i wnęką w dnie