Taśma z miki N

Taśmy z miki N służą do przeciwpożarowej ochrony przewodów. Są wykonywane z miki, naturalnego materiału, chemicznie obojętne, nietoksyczne. Taśmy dają unikalną ochronę przeciwpożarową przewodów elektrycznych i światłowodowych. Wytwarzane są z papieru mikowego gatunku Muskowit lub Flogopit. Dzięki swoim właściwościom taśmy z miki używane są do ochrony przewodów sterujących, sygnałowych i kontrolnych, przewodów z danymi, zasilających, pracujących w temperaturach do 400°C oraz światłowodów. Zastosowanie taśm z miki do ochrony przewodów daje maksymalne bezpieczeństwo i pewność, że sprzęt będzie pracował nawet podczas pożaru. Taśmy z miki są elastyczne i mogą być nakładane za pomocą standardowych pionowych lub wzdłużnych urządzeń do owijania. Metody produkcji zapewniają maksymalną regularność napięcia do 100 N/cm i wysoką szybkość do 3000rpm. Taśmy z miki są odpowiednie do wytłaczania z elastomerami takimi jak sieciowym polietylenem, polipropylenem, polimerami i kauczukiem silikonowym. Sposób owinięcia zależy od wymagań. Mogą być nakładane jedną lub kilkoma warstwami.