SILONTEX – włókna wapniowo-krzemianowe 750°C

Wyroby Silontex powstają z włókien wapniowo-krzemianowych. Są wytwarzane z przędzy teksturowanej i skręcanej. Teksturowanie i dodatkowe skręcanie nici znacznie poprawia własności izolacyjne i odporność na ścieranie. Wyroby z Silontexu wytwarzane są wyłącznie z przędzy o filamencie 6 μm. Są to niepalne materiały tekstylne posiadające bardzo dobre właściwości izolacyjne i charakteryzujące się odpornością chemiczną na większość cieczy technicznych oraz kwasów i środków żrących. Produkty z włókien wapniowo-krzemianowych znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłu jako klasyczny materiał izolacyjny. Spełniają bez zastrzeżeń normy pod względem zdrowotnym.

Właściwości:

 • odporność na ciągłe obciążenie temp. 750°C
 • wysoka odporność na ścieranie
 • minimalne straty żarzenia i skurcz
 • dobre właściwości izolacyjne
 • niska przewodność cieplna
 • doskonała odporność na ciekły metal
 • bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne
 • odporność na strzępienie
 • łatwe powlekanie i impregnowanie
 • odporność chemiczna na paliwa, tłuszcze, rozpuszczalniki
 • szeroki wybór formatów, stabilność wymiarów

Włókna SILONTEX – parametry techniczne