RESIN RICH

System izolacji Resin Rich (RR) dla wysokonapięciowych maszyn wirujących pracujących w klasie F.

Cogebi jest światowym liderem w produkcji przemysłowych produktów na bazie miki, które są odporne na wysokie napięcie i na wysokie temperatury.

Cogebi zawsze gwarantuje jakość i wydajność- efektywność jej unikalnych produktów i obsługi zgodnie z generalną zasadą (polisą) doskonałości.

Trwałe zaangażowanie w udoskonalanie i tworzenie zgodnie z planem i rozwój nowych produktów i nowych posiadanych technologii produkcji.

Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy klientami i różnymi grupami Cogebi.

Produkcja minerału miki do gotowych produktów oraz kontrola całości procesu (łańcucha) produkcyjnego.

Inwestycje by zapewnić elastyczność, pojemność, jakość i szybki czas cyklu produkcji i logistyki (przechowywanie i transport).

Dystrybucja oraz wsparcie na całym świecie.

Izolacja wysokonapięciowych cewek (silników) oraz generatorów ma do zaoferowania:
– wysoką wytrzymałość elektryczną,
– wysokie przewodnictwo termiczne,
– niski współczynnik start,
– neutralność na wilgoć,
– wytrzymałość na wysokie wyładowania.

Impregnacja próżniowa (VPI)
Taśmy produkowanie technologią PTP i Resin Rich (RR).

Taśmy zostały stworzone aby zapewnić izolację, która spełniłaby/spełnia wszystkie (powyższe kryteria).

Taśmy są unikalne, efektywne o wybitnej jakości i spełniają standardy IEC 371.

Są używane na całym świecie przez znaczących producentów elektrycznych maszyn wirujących i specjalistów procesów.