Pręt laminowany ze szkła epoksy-fenolowego

Dane techniczne:
Średnica: 8 – 150 mm
Długość: 1000 mm
Gęstość: 1,75 – 2,0
Moc elastyczna: 82,7 MPa
Odporność na ściskanie: 343 MPa
Wchłanianie wody: 0,5 – 0,75%
Przebicia prostopadle do laminatu (w oleju transformatorowym 20°C): 15kV
Opór izolacyjny prostopadle do laminatu: 1,0 x 10^4 Ω