Pomiary i regulacja

Regulatory temperatury
Elektryczne piece oporowe są wyposażone w następujące typy wysokojakościowych regulatorów HT 40 lub INDUSTRY typu PID. Wymienione typy regulatorów są przyrządami sterowanymi przez mikroprocesory, które odpowiadają wszystkim wymaganiom związanym z regulacją temperatury i zabezpieczenia elektrocieplnych urządzeń.


Regulator temperatury HT 40A

 • Prosta obsługa
 • Regulacja na stałą temperaturę
 • Regulacja według prostego programu
 • Dokładność regulacji +2°C

Regulator temperatury INDUSTRY

 • Prosta obsługa
 • Godziny czasu realnego
 • W pamięci można zapisać 30 programów, każdy po 15 czynności
 • Możliwość sterowania wyposażeniem pieca
  • automatyczną klapką wentylacyjną
  • rejestracja przebiegu temperatur
  • sygnalizacja, itd
 • Wzrost lub spadek temperatury w określonym czasie
 • Dokładność regulacji + 2°C
 • Wzrost lub spadek temperatury z wymaganą prędkością w °C/godz.
 • Możliwość połączenia z komputerem PC przy zastosowaniu RS 232 lub RS 485
 • Cztery niezależne wejścia
 • Możliwość wyposażenia w dwie linie komunikacyjne (umożliwia kombinacja MASTER-SLAVE)
 • Programy można łączyć przy pomocy czynności JuMP
 • Możliwość zmiany parametrów ustawienia w trakcie uruchomionego programu

Sterowanie i monitorowanie procesów z PC

 • Komunikacja software INDUSTRY
 • Monitorowanie, a następnie wydruk wyświetlonych procesów
 • Historia danych
 • Sterowanie MASTER-SLAVE

Panel sterujący i kontrolny

 • Monitorowanie stanu urządzenia
 • Kontrola podłączenia poszczególnych faz przy pomocy amperomierzy