Moduł ceramiczny

Moduły ceramiczne wytwarzane są z mat glinokrzemianowych. Zbudowane są z ciągłej, ściśniętej maty- zazwyczaj grubości 25mm. Moduły posiadają największy, możliwy do uzyskania z włókien glinokrzemianowych, współczynnik izolacyjności. Odporność termiczna modułów ceramicznych to, w zależności od rodzaju użytych włókien: 1260°C, 1430°C. Znajdują zastosowanie jako włókniste wyłożenia pieców, kominów, kanałów czy kotłów w przemyśle stalowym, hutniczym, ceramicznym, energetycznym, czy odlewniczym. Zastosowanie modułów zwiększa wydajność pieców, zapobiega utracie ciepła. Izolacja w postaci modułów jest bardzo lekkim wyłożeniem, jest łatwa i szybka w montażu.

Właściwości:

  • odporność na ciągłe obciążenie do temp. 12600C, 14300C;
  • dobre właściwości izolujące;
  • wysoka stabilność mechaniczna;
  • niskie straty wyżarzania;
  • wysoka stabilność chemiczna i termiczna;
  • niski ciężar właściwy i elastyczność;
  • odporność na wodę, oleje, tłuszcze, ciekłe metale i większość kwasów;
  • dobre właściwości akustyczne;
  • łatwe w obróbce, jednolita gęstość, stabilność wymiarów;
  • prosty i szybki montaż przy pomocy systemów kotwienia.
Parametry techniczne
Temperatura klasyfikacyjna 1260°C 1430°C
Ciężar właściwy 200 kg/m3
Punkt topienia 1780°C 1800°C
Skurcz po 24h (w temp.) 3,5 % (1260°C) 1,8% (1300°C)
Analiza chemiczna
DIN EN 955-2
Al2O3
SiO2+Al2O3
min. 46%
min. 97%
Średnia geometryczna długość włókien 68 μm 95 μm
Przewodność cieplna λ
przy gęstości 128 kg/m3
400°C 0,09 W/mk 0,09 W/mk
600°C 0,12 W/mk 0,11 W/mk
800°C 0,18 W/mk 0,17 W/mk
1000°C 0,27 W/mk 0,25 W/mk
1200°C 0,34 W/mk
Wymiary modułów 300 x 300 mm, 600 x 600 mm
Grubości modułów 150, 200, 250, 300 mm