Obrazek dekoracyjny
 • Thumbnail of

Mata ceramiczna

Włókna ceramiczne wytwarzane są w procesie wirowania ze stopionych tlenków krzemu i glinu. Otrzymuje się wówczas białe, skręcone włókna glino-krzemianowe o wysokiej odporności na temperaturę, niskiej przewodności cieplnej i dobrej odporności chemicznej.

Maty ogniotrwałe – zastosowanie

Maty ceramiczne składają się z włókien glino-krzemianowych mechanicznie połączonych bez dodatkowych środków wiążących. Charakteryzują się doskonałą wytrzymałość na nagłe wahania temperatury. Odporność termiczna mat ceramicznych to, w zależności od rodzaju: 1260, 1430, 1600°C. Ogniotrwałe maty ceramiczne znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu jako izolacja cieplna przy budowie pieców, suszarni, kominków. Stosowane są również przy izolacji kotłów, rurociągów i kabli jako klasyczny materiał izolacyjny. Maty ceramiczne są idealnym materiałem do produkcji modułów.

Właściwości ceramicznych mat ogniotrwałych

Ogniotrwałe maty ceramiczne dostępne w ofercie firmy NORGPOL wykazują właściwości, które pozwalają na wykorzystanie ich w najtrudniejszych warunkach. Wśród nich należy wymienić:

 • odporność na ciągłe obciążenie do temperatury 1260, 1430, 1600°C;
 • dobre właściwości izolujące;
 • wysoka stabilność mechaniczna;
 • niskie straty wyżarzania;
 • wysoka stabilność chemiczna i termiczna;
 • niski ciężar właściwy i elastyczność;
 • odporność na wodę, oleje, tłuszcze, ciekłe metale i większość kwasów;
 • dobre właściwości elektroizolacyjne;
 • dobre właściwości akustyczne;
 • łatwość obróbki;
 • szeroki wybór formatów, jednolita gęstość, stabilność wymiarów.
Parametry techniczne
Temperatura
klasyfikacyjna
1260°C1430°C
Ciężar właściwy,
gęstość
96,128 kg/m3128 kg/m3
Punkt
topnienia
1780°C1800°C
Skurcz po 24h
(w temp.)
3,5% (1260°C)1,8% (1300°C)
Analiza chemiczna
DIN EN 955-2
Al2O3
SiO2+Al2O3
min. 46%
min. 97%
Średnia geometryczna długość włókien68 μm95 μm
Przewodność cieplna λ przy gęstości 128 kg/m3400°C0,9 W/mk
600°C0,14 W/mk
800°C0,20 W/mk
1000°C0,27 W/mk
1200°C0,34 W/mk
Szerokości rolek610, 1000, 1200 mm
Grubości mat6.4, 13, 20, 25, 35, 50 mm

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego