Laminowany arkusz z papieru fenolowego

Dane techniczne:
Wytrzymałość na zgięcia prostopadłe do laminatu 100MPa
Wytrzymałość na uderzenia równoległe do laminatu 8,8 kJ/m2
Odporność izolacyjna 1,0 x 10^9Ω
Moc dielektryczna prostopadle do laminatu 8,1 – 15,7 MV/mm
Przebicia prostopadle do laminatu (w oleju transformatorowym 90°C) 20kV
Odporność termiczna: klasa E

Rozmiary:
Grubość: 0,5 – 100 mm
Długość x szerokość: 1980 x 980 mm, 980 x 970 mm, 1000 x 1250 mm