Zapytania Ofertowe

2017-12-14

zapytanie ofertowe 2 dostawa oprogramowania

zapytanie ofertowe leasing oprogramowania

Formularz oferty na dostawę oprogramowania – Załączniki 1 i 2

 

2017-11-22

zapytanie usługa nr 1

zapytanie usługa nr 2

 

Wyniki postępowania ofertowego w sprawie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe:

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej nr 1/2017

Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej nr 1/2017 z dnia 22.11.2017 r. w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych pieców do kucia izotermicznego i automatycznego spajania metali dla branży motoryzacyjnej, producentów urządzeń grzewczych i lotniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1., Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Z dniem 30.11.2017r. wybrano ofertę Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice), która otrzymała największą liczbę punktów.

 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej nr 2/2017

Szanowni Państwo,

informujemy o wyniku postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej nr 2/2017 z dnia 22.11.2017 r. w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych pieców do kucia izotermicznego i automatycznego spajania metali dla branży motoryzacyjnej, producentów urządzeń grzewczych i lotniczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1., Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Z dniem 30.11.2017r. wybrano ofertę Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu (ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań), która otrzymała największą liczbę punktów.