Mata ceramiczna

mataceram

Włókna ceramiczne są wytwarzane ze stopionych tlenków krzemu i glinu w procesie wirowania. Otrzymuje się białe, skręcone włókna glino-krzemianowe o wysokiej odporności na temperaturę, niskiej przewodności cieplnej i dobrej odporności chemicznej. Maty ceramiczne składają się z włókien glino-krzemianowych mechanicznie połączonych bez dodatkowych środków wiążących. Posiadają one doskonałą wytrzymałość na nagłe wahania temperatury. Odporność termiczna mat ceramicznych to, w zależności od rodzaju: 1260, 1430, 1600°C. Znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu jako izolacja cieplna przy budowie pieców, suszarni, kominków. Stosowane również przy izolacji kotłów, rurociągów, kabli jako klasyczny materiał izolacyjny. Maty ceramiczne są idealnym materiałem do produkcji modułów.

Właściwości:
- odporność na ciągłe obciążenie do temperatury 1260, 1430, 1600°C
- dobre właściwości izolujące
- wysoka stabilność mechaniczna
-niskie straty wyżarzania
- wysoka stabilność chemiczna i termiczna
- niski ciężar właściwy i elastyczność
- odporność na wodę, oleje, tłuszcze, ciekłe metale i większość kwasów
- dobre właściwości elektroizolacyjne
- dobre właściwości akustyczne
- łatwe w obróbce
- szeroki wybór formatów, jednolita gęstość, stabilność wymiarów.

Parametry techniczne
Temperatura
klasyfikacyjna
1260°C1430°C
Ciężar właściwy,
gęstość
96,128 kg/m3128 kg/m3
Punkt
topnienia
1780°C1800°C
Skurcz po 24h
(w temp.)
3,5% (1260°C)1,8% (1300°C)
Analiza chemiczna
DIN EN 955-2
Al2O3
SiO2+Al2O3
min. 46%
min. 97%
Średnia geometryczna długość włókien68 μm95 μm
Przewodność cieplna λ przy gęstości 128 kg/m3400°C0,9 W/mk
600°C0,14 W/mk
800°C0,20 W/mk
1000°C0,27 W/mk
1200°C0,34 W/mk
Szerokości rolek610, 1000, 1200 mm
Grubości mat6.4, 13, 20, 25, 35, 50 mm