Obecnie poszukujemy:

Pracowników naukowych w projekcie B+R

Wymagania:

  • udokumentowane doświadczenie w pracach przy projektach badawczo-rozwojowych; preferowane doświadczenie w zarządzaniu projektami B+R  i/lub w zarządzaniu projektami dofinansowywanymi ze środków publicznych
  • znajomość technik i zasad postępowania wymaganych w przeprowadzeniu badań naukowych
  • wykształcenie wyższe techniczne
  • kreatywność i umiejętność współdziałania w ramach zespołu badawczego

Zakres obowiązków:

  • projektowanie prac badawczych
  • nadzór nad przebiegiem cyklu badań
  • udział w dyskusjach i konsultacjach
  • sporządzanie analiz wyników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:


rekrutacja@norgpol.pl


z zachowaniem klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 166