Płyty krzemian – wapnia

plyty krzem-wap

Płyty krzemianowo-wapniowe to produkty izolacyjne na bazie krzemianu wapnia charakteryzujące się wysoką wytrzymałością mechaniczną i wysoką termiczną stabilnością. Są wytrzymałe na ściskanie i odporne na działanie gazów redukujących, takich jak H2, CO, CH4, NH3, N2. Płyty krzemianowo-wapniowe posiadają kapilarną strukturę, która umożliwia wchłonięcie wody- właściwości produktu nie ulegają jednak zmianie po jego wysuszeniu. Są nieszkodliwe dla zdrowia i zostały zakwalifikowany jako produkt budowlany przyjazny dla środowiska, usuwany podobnie jak gruz budowlany. Znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu, np. przy budowie kominków, pieców, suszarni, w przemyśle cementowym i petrochemicznym jako klasyczny materiał izolacyjny.

Właściwości:
- odporność na ciągłe obciążenie temp. 1000°C
- dobre właściwości izolujące
- wysoka odporność na ściskanie i zginanie
- wysoka stabilność termiczna
- niski ciężar właściwy
- odporność na zużycie
- odporność na działanie gazów ochronnych
- przyjazne dla środowiska, nieszkodliwe dla zdrowia
- łatwe w obróbce
- szeroki wybór formatów, stabilność wymiarów.

Parametry techniczne
Temperatura klasyfikacyjna1000°C
Ciężar właściwy (+/- 10%)
DIN EN 1094-4
220-250 kg/m3
Porowatość DIN EN 1094-4ca. 90%
Wytrzymałość na ściskanie
EN 1094-4
1,8 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 12h
EN 1094-6 po 12h
750°C: 1,2 MPa
900°C: 1,0 MPa
Pojemność cieplna właściwa0,8-1,2 kJ/kgK
Rozszerzalność liniowa
EN 1094-6 po 12h
1000°C: -1,5%
Wartość pHok. 10
Przewodność cieplna λ200°C0,08 %
400°C0,10 %
600°C0,12 %
800°C0,15 %
Wymiary płyt300 x 600, 500 x 1000, 600 x 1000, 500 x 1250, 1000 x 1250 mm
Grubości płyt25, 30, 40, 50, 65, 70, 100 mm