Płyty hakoplan 1100 – tektura bezazbestowa

tekt bezazb

Hakoplan 1100 to płyty izolacyjne i uszczelniające wykonane z krzemianów glinu ze wzmocnieniem z włókien mineralnych i wapniowych. Odporność termiczna płyt wynosi 1100°C. Płyty Hakoplan 1100 mają znakomite właściwości i sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach zastosowania technicznego np. w przemyśle stalowym, szklarskim, w budowie pieców i kotłów, w górnictwie i hutnictwie, w budowie maszyn i aparatury oraz przemyśle elektrotechnicznym. Stosowane są również jako klasyczny materiał na uszczelnienia. Są łatwe w obróbce, a po nawilżeniu wodą mogą być wyginane.

Właściwości:
- odporność na ciągłe obciążenie do temperatury 1100°C
- dobre właściwości izolujące
- wysoka stabilność mechaniczna
- niskie straty wyżarzania
- wysoka stabilność chemiczna i termiczna
- łatwe w obróbce
- jednolita gęstość, stabilność wymiarów.

Parametry techniczne
Temperatura klasyfikacyjna1000°C
Ciężar właściwy, gęstość1000 kg/m3
Skurcz po 24h w temp. 1000°C1 %
Straty żarzenia11 %
Wytrzymałość na zrywaniewzdłuż3,5 MPa
wszerz2,0 MPa
Przewodność cieplna, λ400°C0,11 W/mk
800°C0,12 W/mk
Wymiary płyt1000x1000 mm
Grubości płyt2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm